מבצעים

5000 פליירים

5000 פליירים A5 דו צדדי צבעוני + 1000 כרטיסי ביקור דו צדדי צבעוני + ציפוי + 1000 מגנטים צבעוניים 1350 ש"ח (לא כולל גרפיקה ומע"מ)

5000 פליירים A5 דו צדדי צבעוני + 1000 כרטיסי ביקור דו צדדי צבעוני + ציפוי + 1000 מגנטים צבעוניים
1350 ש"ח
(לא כולל גרפיקה ומע"מ)